Images

Canonical-Ubuntu-18.04-2019.02.25-0

  • Image Family: Ubuntu 18.04
  • Operating System: Ubuntu
  • Kernel Version: 4.15.0-45-generic
  • Release Date: Feb. 26, 2019

Release Notes:

  • Includes a fix for the issue described in CVE-2019-7304.
  • Includes all updates as of February 21, 2019.

Image OCIDs

Region OCID
ca-toronto-1 ocid1.image.oc1.ca-toronto-1.aaaaaaaayh7bk4admvi3vlaitp6zkt5ekrdirlebzlrwyowqd466g3yf5bza
eu-frankfurt-1 ocid1.image.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaaltkxkh735ncefclzbhmmg7jh7g6urdoaqlkae3va6fb7pscs5foq
uk-london-1 ocid1.image.oc1.uk-london-1.aaaaaaaafbk6prupmnol5fifjbjq5kuqkipyycuo24yfb3dhkr6lqltj63na
us-ashburn-1 ocid1.image.oc1.iad.aaaaaaaa6w2qnbci24mpcwqhp3devvvqeskf2za7n2usu4oogo56refhpypa
us-langley-1 ocid1.image.oc2.us-langley-1.aaaaaaaa5luvcozsfme3e5jbakxlpsyieuspz5kqruzbmtj3sj3dmuh4mlia
us-luke-1 ocid1.image.oc2.us-luke-1.aaaaaaaaxh2xmomlq4ejywgzvk52qs73eavp5xe6uhxv77xrgfbmozkpe3lq
us-phoenix-1 ocid1.image.oc1.phx.aaaaaaaahy3wi64bkxtykdignh6rayz65shxpg6jcdmubvsnjcuhqb6zb5nq