Images

Oracle-Linux-7.6-Gen2-GPU-2019.05.28-0

  • Image Family: Oracle Linux 7.x
  • Operating System: Oracle Linux
  • Kernel Version: 4.14.35-1844.5.3
  • Release Date: May 30, 2019

Release Notes:

  • Adds retries to the ipcalc command to address potential DNS slowness.

Image OCIDs

Region OCID
ap-seoul-1 ocid1.image.oc1.ap-seoul-1.aaaaaaaaekhzdpa2oibo4cgh4whp54gv3sh5y277k7ykqvzcmm7f7xuujf7q
ap-tokyo-1 ocid1.image.oc1.ap-tokyo-1.aaaaaaaaqgxuylamck3u4z43lqhcjmk63mgmwle2kuxn7urcvs3zernbmidq
ca-toronto-1 ocid1.image.oc1.ca-toronto-1.aaaaaaaaao3hzbyh3nlcif672hnkarlbmaqk47woffzcgrlgt6xg5iffoy3a
eu-frankfurt-1 ocid1.image.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaaeaa5m5ioxbrb3dstql2kzcuspidcvimey2lswpn5vasyxvoqpvxa
uk-london-1 ocid1.image.oc1.uk-london-1.aaaaaaaapsbpob5y3hodz2l2izyhluolrapfm2p66rzv4a2seqcehjjdgteq
us-ashburn-1 ocid1.image.oc1.iad.aaaaaaaaklskal5ezaay6imvl6iwzcelke5uavkt5smpla7o45g5xmcmv2da
us-langley-1 ocid1.image.oc2.us-langley-1.aaaaaaaak5en4bejpv6yzuxpsumv32slpjgeovaevle3xc42ulaelhd2immq
us-luke-1 ocid1.image.oc2.us-luke-1.aaaaaaaacrknqppkmv3755hf4jcmlpvmrals3xnxoennvrrtaqdoy37r4qka
us-phoenix-1 ocid1.image.oc1.phx.aaaaaaaal4eq2dujwuefgqxoz76jlxxtebyy6rtql7lopvkbp4z5j3ydut3q