Images

Oracle-Linux-7.6-Gen2-GPU-2019.07.15-0

  • Image Family: Oracle Linux 7.x
  • Operating System: Oracle Linux
  • Kernel Version: kernel-uek-4.14.35-1902.3.1.el7uek.x86_64
  • CUDA Version: 10-1-10.1.168-1
  • cuDNN Version: 7.3.1
  • Release Date: June 25, 2019

Release Notes:

  • Includes a fix for multiple hostname entries in the /etc/hosts file for instances created from preserved boot volumes.

Image OCIDs

Region OCID
ap-mumbai-1 ocid1.image.oc1.ap-mumbai-1.aaaaaaaafmnccylrz4ln6wauginr2luuhwv6p43sqsiutuqtrclihipyro6a
ap-seoul-1 ocid1.image.oc1.ap-seoul-1.aaaaaaaamnxblo2q5ba5a3eyzn3im7rdgsayxa6ystlud7vrlxyxcgy4zlka
ap-tokyo-1 ocid1.image.oc1.ap-tokyo-1.aaaaaaaaaqs5pamay63iocckmgwxaxieajndlhgsz2w54l6onnuwpusrjr2q
ca-toronto-1 ocid1.image.oc1.ca-toronto-1.aaaaaaaauvrmpy55axaqtqvbxbu3q4e3b2kurzjssazyvdr67mmo4rdhe3gq
eu-frankfurt-1 ocid1.image.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaau6iig4zgkrvxn3leeeb6khbcsgdu3vksqjwhfgiohefldqfwd7zq
eu-zurich-1 ocid1.image.oc1.eu-zurich-1.aaaaaaaabqgn5llnyhza2otpn6eanooujyzvvnlsvy6stxjzaot2ipb4wemq
sa-saopaulo-1 ocid1.image.oc1.sa-saopaulo-1.aaaaaaaao2nug2jczjmgvh2bomsfvkmj2dun6ynzkb43w63todj7dz5ff63a
uk-london-1 ocid1.image.oc1.uk-london-1.aaaaaaaae7nd7mansuxwto2rddpafsuuourpj7wlemkiosfcloj22j5widiq
us-ashburn-1 ocid1.image.oc1.iad.aaaaaaaa37uvheowbzenzkdw472g62265rhh33c3iygd5m2ssjhuzsaocbsq
us-langley-1 ocid1.image.oc2.us-langley-1.aaaaaaaayitjs35khwiwlvpg5qgjvtfw4grmlnbl5rhdq3wpcnclmfhobjga
us-luke-1 ocid1.image.oc2.us-luke-1.aaaaaaaah5ukp5sz5mqkfca6aa5al2g22ocau25uspmsqwxdoa7wc3puxdfa
us-phoenix-1 ocid1.image.oc1.phx.aaaaaaaanck4pk45u3zb3br6d4ofuetnj2agn63jzy5pzwduw5wqk4bmgdaa