Canonical-Ubuntu-18.04-2019.11.13-0

  • Image Family: Ubuntu 18.04
  • Operating System: Ubuntu
  • Kernel Version: 4.15.0-1029-oracle
  • Release Date: Nov. 19, 2019

Release Notes:

  • Includes all security patches as of November 13, 2019.
  • Includes patches for CVE-2019-11135, CVE-2018-12207, CVE-2019-0155, and CVE-2019-0154. See TAA_MCEPSC_i915 for more information.

Image OCIDs

Region OCID
ap-mumbai-1 ocid1.image.oc1.ap-mumbai-1.aaaaaaaazdbilll76b5f3v2bikz4ifs7ghxcqgltyewt4sivq6zqhmjfct6a
ap-seoul-1 ocid1.image.oc1.ap-seoul-1.aaaaaaaameqxox6yoozyvhvg63bgnsxbrwokflnfza3slb6rcome3kbwei2q
ap-sydney-1 ocid1.image.oc1.ap-sydney-1.aaaaaaaas5ifuitnhdehyml4nh5stim6mmgb55avbfwecetvxc2it7epxnlq
ap-tokyo-1 ocid1.image.oc1.ap-tokyo-1.aaaaaaaapsackrkhphqvec4orfto2aifppasgszhxjeunqe5njrh3dqkrf6a
ca-toronto-1 ocid1.image.oc1.ca-toronto-1.aaaaaaaaao2vbxaj24b47k4tsxifdvdo3ylrv4igp5sg2irwatauptagt2fq
eu-amsterdam-1 ocid1.image.oc1.eu-amsterdam-1.aaaaaaaaj3ibjsr7zg3rrdnuh3qi7i6vx5lnd4xadx6yobx7dpmjqqodgwca
eu-frankfurt-1 ocid1.image.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaau3hbpid4koglg5m3fcnjqxlhyvyzxhhcgemq3xgn2bgnxqyqac4a
eu-zurich-1 ocid1.image.oc1.eu-zurich-1.aaaaaaaazksyti5eb5y4aqzuxmrkcrlywxgrd4ak6votcmaaubbq4igk4mma
me-jeddah-1 ocid1.image.oc1.me-jeddah-1.aaaaaaaaifv2r2fsp2qkjcvysrmaqactky2yljfpwkb3paircha6vgworojq
sa-saopaulo-1 ocid1.image.oc1.sa-saopaulo-1.aaaaaaaaac73gdrqci236ujxj3u2g5uwj427i5hyvyc64vovz2ea2axozala
uk-gov-london-1 ocid1.image.oc4.uk-gov-london-1.aaaaaaaarn5qlwx5z4frmwwh7l6cxsatdl2ilsj56oex6r3bmi2nk4gmrbma
uk-london-1 ocid1.image.oc1.uk-london-1.aaaaaaaabhaijt3oyf7wh4pf7a7srqjg4t537tir7uwiaim7qualbudxtaba
us-ashburn-1 ocid1.image.oc1.iad.aaaaaaaaiuudg5lxg66zchbovw7shcalkaxb3kqei2v4niczt2tje2fi7pba
us-gov-ashburn-1 ocid1.image.oc3.us-gov-ashburn-1.aaaaaaaaaodqwsrm4gz7dvumwhnqvvoyt355c4fgswjcm4pngyjvepah5m5a
us-gov-chicago-1 ocid1.image.oc3.us-gov-chicago-1.aaaaaaaaygouafslrid2kos2vbvt4anewedfnbhoelsobyry6hmkgad2etda
us-gov-phoenix-1 ocid1.image.oc3.us-gov-phoenix-1.aaaaaaaagjinlqjxseybpiqwzzbhh2ibnctz27yoeqq5vnhga7ojppxaqmna
us-langley-1 ocid1.image.oc2.us-langley-1.aaaaaaaawx37afsng23llmrlxrfrlfhgewjkarzilbogi7p33d2qs6m7mtma
us-luke-1 ocid1.image.oc2.us-luke-1.aaaaaaaaav4dqbb2chhpmjyye4om7yiimqbf2m52gd4vfys4i3g6caaev65a
us-phoenix-1 ocid1.image.oc1.phx.aaaaaaaaxcyy3wlvxhmynxgwypv73kkyoxay3b3iv3yet2a6allwhao6qgqa