Oracle-Linux-7.8-Gen2-GPU-2020.05.26-0

  • Image Family: Oracle Linux 7.x
  • Operating System: Oracle Linux
  • Kernel Version: kernel-uek-4.14.35-1902.302.2.el7uek.x86_64.
  • CUDA Version: 10-2-10.2.89-1
  • cuDNN Version: 7.3.1
  • Release Date: June 1, 2020

Release Notes:

  • Includes all patches as of May 26, 2020.
  • Bare metal boot time improvements controlled by new cmdline parameter ip=single-dhcp.  This parameter must be explicitly added to the kernel boot cmdline on bare metal instances to take effect.
  • iscsi-initiator-utils fixes for iscsiadm hang and filesystem becoming read-only.

Image OCIDs

Region OCID
ap-chuncheon-1 ocid1.image.oc1.ap-chuncheon-1.aaaaaaaarkysnfhibggzrpq2pao5t6tllwnuiouynu3gmtlabk2ooqhq5rea
ap-hyderabad-1 ocid1.image.oc1.ap-hyderabad-1.aaaaaaaanvbxtncmvnhca4umezhvqq4dkgcfsf62vfsmxffqq5i3y3uom4za
ap-melbourne-1 ocid1.image.oc1.ap-melbourne-1.aaaaaaaa2yiwnsghwqjr7milym4o63wt3b6n6laqt54w45tmmg2uwpodkh3q
ap-mumbai-1 ocid1.image.oc1.ap-mumbai-1.aaaaaaaa4b7fenq47iuqoh7xfhyqxaigldsa5kxcspuose3mwretgzgpb6ya
ap-osaka-1 ocid1.image.oc1.ap-osaka-1.aaaaaaaasyvsvou7fucwgu4rilxd7ub4ywdb6gsa2iqws2ve4pqmbjf6rgxq
ap-seoul-1 ocid1.image.oc1.ap-seoul-1.aaaaaaaa75jud3azihmilgqcbu2yetnl5matn7tnxh6xdstrduzgtpvvoyja
ap-sydney-1 ocid1.image.oc1.ap-sydney-1.aaaaaaaapfbjz622abchb52pjzdofil4njcgxu4umeegivsw52mifvdwys4a
ap-tokyo-1 ocid1.image.oc1.ap-tokyo-1.aaaaaaaaeg3jhqmcjofy4o4nvxhbid5ee2ncwu22o253hyybyblicccrghfq
ca-montreal-1 ocid1.image.oc1.ca-montreal-1.aaaaaaaas24vttddbmijoldtdqga6vwjr3jld3zblhtsyy22ukvlnnnrmf3a
ca-toronto-1 ocid1.image.oc1.ca-toronto-1.aaaaaaaasdlmylqxash4yl4cnat2aremp35odb6lighqi5meentpkhm6psca
eu-amsterdam-1 ocid1.image.oc1.eu-amsterdam-1.aaaaaaaamskuzv7m5u7nwr4dl2y2nyeaetixsjqjy3t4eqfyt7htms455zwq
eu-frankfurt-1 ocid1.image.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaacwm2kkyqen7mzxc65xz632lztzu662uhsb4peudfn4owoc5ddd5a
eu-zurich-1 ocid1.image.oc1.eu-zurich-1.aaaaaaaaws3hikzmtfnb4r4irkyxeomy43goxluzmmiqowd46nvnjzdy5hrq
me-jeddah-1 ocid1.image.oc1.me-jeddah-1.aaaaaaaated4so22zopy4lwgehdrgoxwyzzpk5nhdzshk5cj2ags4jaih5qq
sa-saopaulo-1 ocid1.image.oc1.sa-saopaulo-1.aaaaaaaapi3bdtcbkmyrdngxiukkplvwvzauu7xdmu3dqnyaf7qnodijn2ja
uk-gov-london-1 ocid1.image.oc4.uk-gov-london-1.aaaaaaaaox2vnnkxqou45bx24a6boukdr3fyy2zz34rmtjw25ixqjn635oaq
uk-london-1 ocid1.image.oc1.uk-london-1.aaaaaaaawprvm2lfj6m6gab44a7pqeiwfpb2lyx5fe3h3vmte3s6otplix2q
us-ashburn-1 ocid1.image.oc1.iad.aaaaaaaanicu6jwa44r4irsh5gdczpcwenttzltsxjns5uummqvs2eouipoa
us-gov-ashburn-1 ocid1.image.oc3.us-gov-ashburn-1.aaaaaaaayk2otfsqseawy35sh55izxsgdzfptajo5jjuep3rm47s4iu535ua
us-gov-chicago-1 ocid1.image.oc3.us-gov-chicago-1.aaaaaaaak7hfpi7uxz5osdoxnqmle2pthnvfvii5rseczn7zo37ppeyzyoka
us-gov-phoenix-1 ocid1.image.oc3.us-gov-phoenix-1.aaaaaaaanjq7aeojpbm4trtg6la3cvqw3trmwraboni7akhtsmjijdhmcjoq
us-langley-1 ocid1.image.oc2.us-langley-1.aaaaaaaaovjaqyqchleenhqxsyn6v6ddkp7e66cp3ctsdkq36fatsxahwema
us-luke-1 ocid1.image.oc2.us-luke-1.aaaaaaaaprhwsfz6oh7s6ieyz6hckw23lhrclv24udavbmfilf7m7n5iavwq
us-phoenix-1 ocid1.image.oc1.phx.aaaaaaaaxtjclfbjwrzyhednihub4ghns2l7zzoerc5ffhklahvs7k5lrbgq